Skip to content
November 26

Admin

First refinery in Lao PDR

  • Mon 7th Jan 2013
  • Erin
Blog Image

วานนี้ (24 พ.ย.) นายพะนาย พวงเพด รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลาว-จีน ต่งหย่าน ซึ่งเป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของ สปป.ลาว ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนากวมลวมไชเชดถา นครหลวงเวียงจันทน์ จะเริ่มเดินเครื่องผลิตอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โรงกลั่นน้ำมันมูลค่า 179 ล้านดอลลาร์สหรัฐแห่งนี้ เป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย บริษัทยูนนาน ต่งหย่าน อินดัสเตรียล โฮลดิ้ง ถือหุ้น 75% รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาว 20% ที่เหลืออีก 5% ถือโดยบริษัทร่วมลงทุนลาว-จีน จำกัด

เมื่อปลายปี 2014 บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลาว-จีน ต่งหย่าน ได้เริ่มก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันบนพื้นที่ 280,000 ตารางเมตร ในเขตพัฒนากวมลวมไชเชดถา นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ ที่เป็นการลงทุนของกลุ่มทุนจีน โดยมีบริษัทจากจีนเป็นผู้ออกแบบโรงงานและดูแลการก่อสร้าง โรงกลั่นแห่งนี้จะใช้วัตถุดิบจากแนฟทาและน้ำมันดีเซลหนักจากโรงกลั่นน้ำมันอื่นมาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการกลั่นแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันประมาณ 1 ล้านตันต่อปี ประกอบด้วย น้ำมันเบนซินประมาณ 2.38 แสนตัน หรือ 300 ล้านลิตร น้ำมันดีเซลประมาณ 3.8 แสนตัน หรือ 450 ล้านลิตร แก๊สหุงต้มประมาณ 15,200 ตัน สารเบนซีนประมาณ 10,600 ตัน หากสร้างสำเร็จจะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ และสร้างงานให้แก่ประชาชนประมาณ 200 ตำแหน่ง

More ..... https://mgronline.com/indochina/detail/9630000121476